Континуум

КОНТИНУУМ [лат. continuum — безперервне] — термін, яким в математиці, математичному природознавстві, філософії позначають декілька різних, але тісно пов’язаних один з одним понять, уживаних при аналізі математичної нескінченності, при вивченні абстрактних просторів в математиці і її додатках, при характеристиці взаємозв’язку між простором і часом і т. д.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 173.