Щоденник

ЩОДЕННИК — в художній літературі один з мемуарних жанрів, який передбачає певну форму викладу, як правило, засновану на записах, розташованих в послідовному, хронологічному порядку. Щоденник зазвичай відображає індивідуальне сприйняття автором тих чи інших подій, або переживання внутрішнього світу.

Гур’єва Т. Н. Новий літературний словник / Т. Н. Гур’єва. – Ростов н/Д Фенікс, 2009, с. 86.