Константа

КОНСТАНТА, постійна [лат. constans, рід. п. constantis — постійний, незмінний] — такий з об’єктів у деякій теорії, значення якого в рамках цієї теорії (або іноді більш вузького розгляду) вважається завжди одним і тим же. Константа протиставляються таким об’єктам, значення яких змінюються (самі по собі або в залежності від зміни інших об’єктів). Наявність константи при вираженні багатьох законів природи і суспільства відображає відносну незмінність тих чи інших сторін реальної дійсності, що виявляється в наявності закономірностей.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 172.