Консерватизм (Подопригора, 2013)

КОНСЕРВАТИЗМ [фр. conservatisme, від лат. conservare — охороняти, зберігати] — те ж, що традиціоналізм; сукупність різнорідних ідейно-політичних і культурних течій, що спираються на ідею традиції та спадкоємності в соціальному та культурному житті; в цілому для консерватизму характерні прихильність до існуючих та усталених соціальних систем і норм, неприйняття революцій та радикальних реформ, обстоювання поступового (еволюційного) розвитку; в умовах соціальних змін консерватизм проявляється в вимогах відновлення старих порядків, в ідеалізації минулого.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 171.