Конкретний (Подопригора)

КОНКРЕТНИЙ [лат. concretus — густий, ущільнений, зрощену, твердий] — предметний, матеріальний, реально існуючий; розглянутий у всьому розмаїтті властивостей і відносин; конкретна істина — істина, познающая предмет у його своєрідності і у зв’язку з певними умовами їх існування та історичного розвитку; конкретна музика — твори, створені за допомогою запису на магнітофонну стрічку природних звуків, шумів, які можуть піддаватися різним акустичним перетворень і змішуватися; конкретні факти — точні, певні факти (так як вони існують в реальній дійсності); конкретні числа в математиці — іменовані числа на відміну від абстрактних; конкретний — філософська категорія; безпосередньо дане, чуттєво сприйманий ціле, а також система наукових визначень, виявляє суттєві зв’язки і відносини речей, закономірності і тенденції розвитку явищ; протилежність — абстрактний, відвернений.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 171.