Конвенционализм (Подопригора)

КОНВЕНЦИОНАЛИЗМ [лат. conventio — угода] — напрям у філософії науки, згідно з яким в основі наукових теорій лежать довільні угоди (конвенції), і їх вибір регулюється міркуваннями зручності, простоти, корисності та іншими критеріями, не пов’язаними з поняттями самої теорії. Основоположник конвенционализма — Ж. А. Пуанкаре. У зв’язку з появою неевклідових геометрій він охарактеризував системи аксіом різних математичних теорій як угоди, які перебувають поза полем істини чи хибності. Перевагу однієї системи аксіом інший обумовлено принципом зручності. Єдине обмеження на їх довільний вибір полягає у вимозі несуперечності.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 169-170.