Компаративизм

КОМПАРАТИВИЗМ [лат. comparativus — порівняльний] — порівняльно-історичний метод; метод дослідження, що дозволяє виявляти з допомогою порівняння загальне й особливе в історичних явищах, сходи і тенденції їх розвитку; широке поширення компаративизм отримав в історичній науці, літературознавстві, правознавстві, соціології, етнографії, мовознавстві.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 169.