Комічне (Подопригора, 2013)

КОМІЧНЕ [грец. κωμικός — смішний] — естетична категорія, яка відображає невідповідність між недосконалим, віджилим, неповноцінним змістом явища або предмета і його формою, яка претендує на повноцінність і значущість, між важливим дією і його недосконалим результатом, високою метою і непридатним засобом. Виявлення і розкриття цієї невідповідності породжує почуття комічного. Комічне завжди смішно — в цьому полягає особливість його сприйняття. Разом з тим, на відміну від смішного, комічне має широкий соціальний і суспільний зміст, пов’язане з утвердженням позитивного естетичного ідеалу.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 168.