Археологія знання (Кузнєцов, 2007)

АРХЕОЛОГІЯ ЗНАННЯ — особлива дисципліна, запропонована французьким філософом Фуко М. для вивчення культури. Панівний у XIX—XX ст. апарат досліджень культури він називає «історією ідей» і критикує його основні поняття, до яких відносить «значення», «єдність», «оригінальність», «творчість». Саме в них історики шукали сукупність значень, що становить сутність культури. Однак світ постійно змінюється, і ми визначаємо межі явищ, щоб якось орієнтуватися в них. Тим самим нами створюється квазиреальность. По суті справи, безособове «ми» вважає в собі сукупність умов, у відповідності з якими здійснюються взаємини індивідуума зі світом і з іншими людьми. Це не правила, нав’язані мисленню ззовні, але і не вільна творчість людини. Фуко цікавлять не кордону активності суб’єкта, а поле її прояви, в якому знаки виступають способом членування світу. Центральні поняття його А. з.: «висловлення» і «дискурс». Дискурс — «жест безсмертя без субстанції»; вислів — не фраза, не пропозиція і не мовленнєвий акт, а «функція існування, належить власним знаків, виходячи з якої можна вирішити, породжують вони сенс, згідно з яким правилом розташовуються в даній послідовності, знаками чого є і що здійснюється в процесі їх формування».

Одержуване знання, тобто те, про що можна говорити в рамках даного дискурсу, не диктується заздалегідь заданими ідеями. Однак аналіз матеріалу знання як архіву, тобто як переліку висловлювань, побудованих за одним і тим же правилам, підводить до розуміння сукупності умов, що змінюються, дозволяють одній і тій же позитивності (предметності) по-різному проявлятися в тих чи інших висловлюваннях. Влада внутрішньої архітектоніки конкретних уявлень про світ визначає знання, результатом якого є пропозиції і теорії, опису та перевірки.

Література:

Фуко М. Слова і речі. Археологія гуманітарних наук. М., 1977;

Він же. Археологія знання. Київ, 1996;

Він же. Воля до істини: по той бік знання, влади та сексуальності. М., 1996.

Словник філософських термінів. Наукова редакція професора В. Р. Кузнєцова. М., ІНФРА-М, 2007, с. 37.