Колос

КОЛОС [ін-грец. … — велика статуя] — 1) велетенська бронзова статуя давньогрецького бога Геліоса, споруджена за 12 років в гавані острова Родос на гроші, отримані після продажу облогових машин Деметрія I Поліоркета, який намагався захопити острів у 305 р. дон. е.; одне із семи чудес світла роботи скульптора Хареса; зруйнований землетрусом через 56 років (220 р. до н. е..); 2) предмет або істота величезної величини або зростання; щось видатне, значну; «Колос на глиняних ногах» — щось величезне і величаве на вигляд, але насправді слабкий і неміцне.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 167.