Колективне несвідоме (Подопригора)

КОЛЕКТИВНЕ НЕСВІДОМЕ — поняття аналітичної психології Юнга, що позначає сукупність успадкованих людьми універсальних неусвідомлюваних психічних структур, механізмів, архетипів, інстинктів, імпульсів, образів і т. д., що передаються від покоління до покоління як субстрат психічного буття, що включає в себе психічний досвід попередніх поколінь. Згідно Юнгу, основний зміст Колективного несвідомого складають інстинкти і архетипи.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, с 166.