Колони

КОЛОНИ [лат. coloni] — 1) у Стародавньому Римі — орендарі невеликих земельних ділянок у великого землевласника; за користування платили чинш натурою або грошима, несли різні повинності; згодом колони стали закрепощаться землевласниками, перетворюючись у кріпосних селян; 2) в епоху Середньовіччя у Західній Європі і Латинській Америці — різні категорії селянства.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 167.