Сприйняття (онтогенез)

СПРИЙНЯТТЯ: ПРОЦЕС: ОНТОГЕНЕЗ (онтогенез процесів сприйняття) — структурні зміни, що відбуваються в сприйнятті у міру індивідуального розвитку. Основним фактором, що обумовлює побудову адекватних дій перцептивних, є практичні дії — діяльність — з перетворення предметів зовнішнього світу. При розвитку діяльності відбувається скорочення зовнішніх практичних компонент, за рахунок чого перцептивні дії згортаються. В дитини виробляється цілісна система одиниць сприйняття еталонів оперативних і сенсорних, що опосередковують сприйняття. Сенсорні еталони, що використовуються як чуттєві мірки для систематизації властивостей зовнішнього світу і засвоювані в цьому процесі, відповідають суспільно виробленим системам сенсорних якостей (звуковисотного шкала музичних звуків, фонеми мови, система геометричних форм).

Словник практичного психолога. — М: АСТ, Харвест. С. Ю. Головін, 1998, с. 111.