Класицизм (Подопригора)

КЛАСИЦИЗМ [лат. classicus, літер. — що належить до першого класу римських громадян; в переносному значенні — зразковий] — художній напрям і відповідна йому естетична теорія, виникнення яких відноситься до XVI століття, розквіт— до XVII століття, занепад— на початку XIX століття. Класицизм — перша в історії Нового часу напрям у мистецтві, якому естетична теорія передувала художній практиці і диктувала їй свої закони. Естетика класицизму нормативна і зводиться до наступних положень: 1) основу художньої творчості складає розум, вимогам якого повинні бути підпорядковані всі компоненти мистецтва; 2) мета творчості — пізнання істини і розкриття її у художньо-наочній формі; між красою і правдою не може бути розбіжності; 3) мистецтво повинно слідувати природі, «наслідувати» їй; то, що потворно в природі, в мистецтві повинно ставати естетично прийнятним; 4) мистецтво морально за самою своєю природою і всім строєм художнього твору стверджує моральний ідеал суспільства.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 163-164.