Киренская школа (Подопригора, 2013)

КИРЕНСКАЯ ШКОЛА, кіренаїки [грец. …, від … р. Кірена] — філософська (так звана сократическая) школа, розвивала етичну сторону вчення Сократа і яка підготувала ґрунт для эпикуреизма. Визнаючи існування зовнішнього світу поза свідомістю людини, Киренская школа заперечувала можливість його повного пізнання. У питаннях етики Киренская школа проповідувала гедонізм, оголошує метою життя насолоду. Заснована учнем Протагора і Сократа Аристиппом (2-я половина V — початок IV століття до н. е..), який вчив про досягнення насолоди (…) через практичну діяльність і панування над своїми бажаннями.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, із 163.