Киники (Подопригора, 2013)

КИНИКИ [грец. … лат. cynici— циніки]— одна з так званих сократичних філософських шкіл Стародавньої Греції. Кинизм висловлював ідеологію бідних верств вільних греків у епоху кризи античного поліса. Киники розробляли в основному етику, з’єднуючи положення Сократа: «Пізнай самого себе» з міркуванням софістів: «Що ж стосується корисних речей, то ті з них, які встановлені законами, суть кайдани для людської природи, ті ж, які визначені природою, приносять людині свободу». Визнаючи разом з Сократом, що щастя людини збігається з чеснотою, киники, однак, відкидали зовнішній людині божественне етичний критерій, бачили щастя людини в автономії моральності особистості від навколишнього соціального світу.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 162-163.