Кібернетика (Подопригора, 2013)

КІБЕРНЕТИКА [грец. … мистецтво управління, від …)— правлю кермом, керую]— наука про процеси управління в складних динамічних системах, що базується на теоретичному фундаменті математики і логіки, а також на застосуванні засобів автоматики, особливо електронних обчислювальних, керуючих та інформаційно-логічних машин.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 162.