Каузальність (Подопригора)

КАУЗАЛЬНІСТЬ, причинність [лат. causalis — причинний, від causa — причина] — поняття, використовуване у філософії традиційного типу для позначення необхідної генетичного зв’язку явищ, із яких одне (причина) обумовлює інше (наслідок). У такому контексті Каузальність трактувалася як одна з форм загального зв’язку явищ, як внутрішня зв’язок між тим, що вже є, і тим, що їм породжується, що ще тільки стає. Передбачалося, що цим Каузальність відрізняється від інших форм зв’язку, які характеризуються кореляцією одного явища іншому.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, с 160.