Католицизм (Подопригора, 2013)

КАТОЛИЦИЗМ [грец. καθολικός загальний, головний, вселенський] — одне з трьох головних напрямів у християнстві поряд із православ’ям і протестантизмом. Католицизм виник і розвинувся в умовах формування феодалізму у Західній Європі в протилежність православ’я, яке розвивалося східної, візантійської церквою. Поділ християнства на західну (католицизм) і східне (православне) напрями завершилося розділенням церков у 1054 р.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 159-160.