Категорії (Подопригора, 2013)

КАТЕГОРІЇ [грец. κατηγορία, літер. — висловлення] — основні і найбільш загальні поняття наук, особливо логіки. Грецьке слово означає «осуд», «рішення», «показання», «пояснення», «висловлення». Вже цей великий діапазон значень слова «Категорії» свідчить про те, що грецькі філософи мали тут на увазі не просто висловлювання про предмет, але і якесь важливе про нього рішення, як би притягнення його до відповідальності, висловлювання про нього чогось дуже важливого, внутрішнього і суттєвого.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, с 158.