Каста (Подопригора, 2013)

КАСТА [порт, casta — рід, покоління, від лат. castus — чистий] — 1) замкнута, эндогамная група людей, що відокремилися внаслідок виконання специфічної соціальної функції, спадкових занять і професій; касти утворюють ієрархію, і спілкування між кастами строго обмежена; касти (стану або соціальні ранги) існували в Давньому. Єгипті, Перу та інших стародавніх і середньовічних суспільствах; загальний характер відокремлення груп людей з того чи іншою ознакою, освящаемое місцевими вероучениями, прийняло в Індії (офіційно до 1950 р.), де в 40-х роках XX століття налічувалося 3 500 каст і підкаст; 2) суспільна група, що ревниво оберігає свою замкнутість, відокремленість з метою охорони своїх станових або групових привілеїв, наприклад, «офіцерська Каста».

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 157.