Карамийя

КАРАМИЙЯ — релігійно-філософська течія, що поширився в X-XI століттях в Середній Азії; отримало свою назву від імені Мохаммеда бен Карама (помер у 868 р.). Карамийя випробувало вплив маніхейства і християнства. Філософське вчення Карамийя ґрунтувалося на визнанні п’яти першопочатків: творця, духу, простору, часу і атмосфери. Згідно Карамийе, існує тільки те, що займає місце і час; творцеві приписувалася речовинність.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, за 156.