Кальвінізм (Подопригора)

КАЛЬВІНІЗМ — протестантське віровчення, засновником якого був Кальвін, що виник в XVI столітті в результаті Реформації. Основу богослов’я Кальвіна становило вчення про «абсолютне приречення», згідно з яким Бог ще до «створення світу» визначив одних людей до «спасіння», інші до «погибелі», і цей вирок Бога абсолютно незмінний.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 151.