Кайнозой (Подопригора, 2013)

КАЙНОЗОЙ — кайнозойська эратема; верхня, найпотужніша та молода група відкладень стратиграфічної шкали шарів земної кори гірських порід і відповідна їй ера в геологічній історії Землі, яка почалася 66 мільйон років тому і триває досі; Кайнозой ділиться на третинний період (який підрозділяється на палеогеновий і неогеновий) і четвертинний період (антропоген), в якому з’явився чоловік; Кайнозой характеризується інтенсивними горообразовательными рухами, пов’язаними з альпійською складчастістю і створили найвищі гірські ланцюги на заході Америки, півдні Європи і Азії; в кінці неогену — на початку антропогену відбулося різке зміна клімату, що супроводжувалося потужним материковим заледенінням, що охопила величезні площі в Євразії і Північній Америці.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 151.