Казуїстика (Подопригора)

КАЗУЇСТИКА [лат. casus — випадок] — 1) розгляд окремих випадків в їх зв’язку з загальними принципами; юридична К. полягає в розгляді окремих прикладів судових справ (казусів) з точки зору того, як вони повинні вирішуватися відповідно до норм права; 2) в богослов’ї (особливо католицькому) вчення про ступінь гріха стосовно до різних обставин; 3) хитросплетіння у суперечці; спритність, спритність в доказах зазвичай помилкових або сумнівних положень; крутійство.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, с 150.