Каббала (Подопригора, 2013)

КАББАЛА, КАБАЛА [ін-євр. — переказ] — містичне вчення в іудаїзмі, засноване на тлумаченні літер єврейського алфавіту (22 приголосні); Каббала з’єднала пантеїстичні побудови неоплатонізму (вчення про еманацію) та ідеї гностицизму з іудейською традицією алегоричного тлумачення Біблії; остаточно оформилася в XIII ст. в Андалусії; нині Каббала популярна в середовищі хасидів.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, с 150.