Естетика (Орлов)

ЕСТЕТИКА (від грец. aisthetikys — відчуває, чутливий) — наука про закони створення і освоєння естетичних і художніх цінностей. У практиці художньої творчості — сукупність принципів, які визначають стиль і вибір зображальних засобів письменника, художника, скульптора, архітектора, музиканта і композитора.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 583.