Еволюція (Орлов)

ЕВОЛЮЦІЯ (від лат. evolutio — розгортання), в широкому сенсі — уявлення про зміни у суспільстві і природі в результаті більш чи менш тривалих змін передував стану будь-якої системи; в більш вузькому сенсі — протиставлення революції — уявлення про повільних, поступових змінах.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 579.