Холопи (Орлов, 2012)

ХОЛОПИ — термін вживався в період Київської Русі для позначення рабів. Холопом — рабом можна було стати в результаті полону, самопродажу, продажу за борги або злочин, одруження на холопке. До кінця XV ст. холопи становили більшість працювали на панській землі. Вони також виконували обов’язки князівських і боярських слуг (у тому числі військових, адміністративних). У Російському державі (кінець XV — нач. XVIII ст.) — найбільше значення набуває служилое холопство і дворові люди. В 1722-1724 рр .. були обкладені подушної податтю в ході податної реформи Петра I, ставши частиною кріпаків приватновласницьких селян.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 545-546.