Якість життя (СС-Д. СС, 1990)

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ — концепція, яка з’явилася на рубежі 60— 70-х роках XX ст., що мала ходіння в ліберальному таборі, так і в соціал-демократичних колах ФРН, Австрії, Данії, Нідерландів. Суть її — у спробі встановити тісний зв’язок між традиційними матеріальними інтересами і новими потребами і сподіваннями трудящих (екологічна захист, поліпшення умов праці, розвиток системи соціального забезпечення і громадського транспорту, охорони здоров’я, професійної підготовки, комунальних служб тощо). Що ж. протиставлялося чисто кількісного підходу до цінностей сучасного капіталістичного суспільства. Спроба визначення К. ж. була дана в Дортмундської передвиборній програмі СДПН (1972). В дискусії навколо К. з., розгорнулася в СДПН, ліві кола партії ставили питання про надання реформ К. ж. антимонополистического характеру; ставилося під сумнів принцип приватнокапіталістичну рентабельності. Ідеологи соціал-демократії правого і помірного штибу бачили в К. з. лише сукупність обмежених реформ. З сер. 70-х рр., через наростання кризових явищ у капіталістичній економіці, гасло К. ж. відійшов на задній план. Однак суть пропозицій, складових К. ж. (перш за все стосуються екології), була в 80-е рр. органічно вплетена соціал-демократією в інші теоретичні розробки (див. Екологічний соціалізм).

Використані матеріали кн.: Сучасна соціал-демократія. Словник-довідник. — М: Политиздат, 1990, с. 262.