Повіт

ПОВІТ — адміністративно-територіальна одиниця в Росії з XIII ст. Спочатку сукупність волостей, що тяжіли до якогось центру. Управлявся княжими намісниками або з поч. XVII ст. — воєводою. У XVIII ст. входили до складу губернії. З 1775 р. — нижча адміністративна судова, фінансова одиниця, поліцейсько-адміністративну владу в якій здійснювалася исправниками. За «Установи для управління губерній Всеросійської імперії» Катерини ІІ (1775) повіт налічував 20-30 тис. душ чоловічої статі.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 525.