Трест (Орлов, 2012)

ТРЕСТ (англ. trust, літер. — довіра) — 1) одна з форм капіталістичних виробничих монополій, учасники яких втрачали виробничу, комерційну, а найчастіше і юридичну самостійність, підкоряючись єдиному управлінню (головної компанії або правлінню). Освіта тресту в галузях, що виробляли однорідну продукцію, дозволяло проводити єдину технічну та економічну політику і одночасно отримувати монопольний прибуток. Перші виникли в США (1879, «Стандарт ойл») і отримали там найбільше поширення. В 1909-1913 рр. трести утворилися в машинобудуванні (Коломна-Сормово) та добувної промисловості (Путиловско-Невський), але, в цілому, для Росії були більш характерні монополістичні об’єднання у формі синдикатів;

2) у період непу в СРСР створювалися трести як госпрозрахункові об’єднання підприємств однієї галузі і ґрунтувалися на суспільній власності на засоби виробництва.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 516.