Суверенітет (Орлов, 2012)

СУВЕРЕНІТЕТ (ньому. Souveranitat, від фр. souverainete — верховна влада) — одне з невід’ємних властивостей держави, що передбачає її незалежність у зовнішній політиці та повноту здійснення верховної законодавчої, виконавчої і судової влади на своїй території у внутрішніх справах. Суверенні права держав закріплюються міжнародними договорами. Повага суверенітету — один з основних принципів сучасного міжнародного права і міжнародних відносин. Закріплений у Статуті ООН та інших міжнародних актах.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 502.