Дифузна група

ДИФУЗНА ГРУПА — спільність, в якій немає згуртованість як ціннісно-ориентационного єдності, і немає спільної діяльності, здатної опосередкувати відносини її учасників. В американської соціальної психології дослідження в області малих груп найчастіше звернені до лабораторних аналогам дифузних груп — до осіб, випадково об’єднаним для участі в експерименті. Висновки, отримані в результаті експерименту, нерідко екстраполюються на характеристику груп малих взагалі незалежно від рівня їх розвитку (див. розвиток групове: рівень). У дослідженнях вітчизняних психологів показано, що соціально-психологічні закономірності, отримані при вивченні дифузних груп, несправедливі для груп високого рівня розвитку (див. колектив).

Словник практичного психолога. — М: АСТ, Харвест. С. Ю. Головін, 1998, с. 141.