Радгоспи (Орлов, 2012)

РАДГОСПИ — радянські господарства — великі сільськогосподарські підприємства в СРСР, що виникли після Жовтневої революції 1917 р. та опублікування Декрету про землю на землях державного фонду, головним чином на базі конфіскованих поміщицьких маєтків та ін. великих власників, як державні підприємства. Були покликані демонструвати селянам перевага великого виробництва, заснованого на суспільній власності на землю і сільськогосподарський інвентар. Мали статут, самостійний баланс і користувалися правами юридичної особи.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 480-481.