Ради Робітничих і Солдатських Депутатів

РАДИ РОБІТНИЧИХ І СОЛДАТСЬКИХ ДЕПУТАТІВ — виборні політичні організації робітників і солдатів Росії, що виникли в ході Лютневої революції 1917 р. як органи влади. Створювалися на основі досвіду Рад, створених у період Революції 1905-1907 рр. В січні 1918 р. відбулося злиття Рад робітничих і солдатських депутатів з Радами селянських депутатів. Після прийняття Декрету 15 (28) січня 1918 р. про створення Робітничо-Селянської Червоної Армії отримали назву — Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. Конституція РРФСР 1918 р. законодавчо закріпила їх як політичну основу країни. Конституція СРСР 1936 р., залишивши Поради політичною основою держави, дала їм нову назву — Ради депутатів трудящих.

Радянська система організації влади на всіх рівнях (від вищих, центральних до нижчих — місцевих) проіснувала до жовтня 1993 р. (див. Політичний (конституційний) криза 1993 р.).

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 480.