Сменовеховство (Орлов, 2012)

СМЕНОВЕХОВСТВО — суспільно-політична течія російської інтелігенції (в основному емігрантської) у 1920-х рр., що з’явилося після проголошення більшовиками переходу до непу і выражавшее буржуазно-реставраторскую ідеологію нової (непманській) буржуазії. Термін походить від назви збірника статей «Зміна віх» (1921, Прага), виданого групою кадетсько-октябристских діячів (М. Ст. Устрялов, Ю. В. Ключников, С. с. Лук’янов та ін). Сменовеховцы закликали інтелігенцію до співпраці з радянською владою в надії на переродження Радянської держави п повернення до капіталізму. Сменовеховство об’єднало групи емігрантської інтелігенції, готової працювати з радянською владою, але викликало вороже ставлення тих непримиренних емігрантів, які прагнули до її збройного повалення шляхом іноземної інтервенції.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 472.