Секуляризація (Орлов, 2012)

СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ (від лат. saecularis — мирський, світський) — перехід церковної власності (земля, селяни) у світську. У 1764 році Катерина II провела секуляризацію церковних маєтностей. Монастирські селяни стали підкорятися Колегії економії (економічні селяни), була встановлена ієрархія монастирів і їх штати. Так само називають і звільнення суспільної та індивідуальної свідомості від впливу релігії.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 464-465.