Досвід (Подопригора, 2013)

ДОСВІД — компонент пізнавальної діяльності, за допомогою якого забезпечується безпосередня зв’язок системи знання з пізнаваним об’єктом. За своєю психологічною формою досвід виступає як безпосереднє знання предметів і залежностей, чуттєво даних «пізнає суб’єкту. Логічна структура досвіду ґрунтується на єдності безпосереднього і опосередкованого знання; те, що психологічно виступає для окремого індивіда як констатація безпосередньо даного, логічно і історично є втіленням активної предметної діяльності суспільного суб’єкта.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 291.