Русь

РУСЬ — назва першого великої держави східних слов’ян, що виникло в IX ст. Його називають по столиці — Київська Русь, а також Давньоруська держава. Походження терміна «Русь» викликає багато суперечок. Одні історики вважають, що він походить від притоки Дніпра річки Рось. Інші стверджують, що Руська земля — це Середнє Подніпров’я. При цьому звертають увагу, що аналогічно називали й інші території — Дунайська Русь, Тмутораканская Русь і т. д., що свідчить про широке розповсюдження цього терміна від Балтики до Чорномор’я. Треті вважають, що термін походить від річкових місць (русло), четверті — від кольору волосся (русе), п’яті — від імені народів «россоманы», «роксолани» — так готи називали людей, що жили між Дністром і Дніпром. Шості висловлюють припущення, що варяги носили назву «русь» і були слов’янами, які прийшли з південного берега Балтійського моря (о. Рюген), або з району річки Німан. Сьомі вважають, що термін «Русь» скандинавського походження. Так, на їх думку, сусідніх зі слов’янами фінно-угри, називали скандинавів-вікінгів з Сівши. Швеції, селившихся у містах на шляху «із варяг у греки». Число їх було невелике, і ці вікінги (ruotsy — веслярі) були включені до складу східних слов’ян, які взяли собі назву.

Так чи інакше термін «Русь» означала до монгольського завоювання всю сукупність східнослов’янського населення, який входив до складу давньоруських князівств і земель. Після монгольського завоювання 1237-1241 рр. термін «Русь» (великороси) утвердився за населенням північного сходу і північного заходу колишньої Київської держави (Володимиро-Суздальська Русь, Новгородська земля і прилеглі до них території). На землях, що опинилися під владою Польщі та Великого князівства Литовського, а потім Польсько-литовської держави, склалися українці і білоруси.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 452.