Каутскианство

КАУТСКИАНСТВО — загальноприйняте позначення ідейно-політичних концепцій К. Каутського (1854-1938 рр..) після його розриву з позиціями революційного марксизму. Для К. характерне заперечення можливості революційних змін у країнах Західної Європи, перевагу шляху парламентської демократії, звеличування суто парламентських дій при применшення ролі масових виступів трудящих. У 20-ті рр. Каутський солідаризувався з розробленою Р. Гільфердінґом теорії «організованого капіталізму» (див.). Політичною формою переходу до соціалізму вважалася коаліція робітників і буржуазних партій, заперечувалася можливість опору фашизму в рамках політики Народного фронту. Деякі соціально-політичні концепції К. лягли в основу пізніших розробок в руслі демократичного соціалізму.

Використані матеріали кн.: Сучасна соціал-демократія. Словник-довідник. — М: Политиздат, 1990, с. 262.