Освічений абсолютизм

ОСВІЧЕНИЙ АБСОЛЮТИЗМ — політика Катерини II, яка полягала у використанні буржуазних ідей епохи Просвітництва для збереження феодальних порядків і кріпосницького ладу в умовах прогресуючого його розкладання. Катерина II прагнула побудувати «законну» самодержавну монархію, чітко визначивши права та обов’язки станів. Вона зображала свою діяльність як союз філософів і государя, сприяючи розвитку освіти. Така політика була спрямована на зміцнення панування дворянства, хоча деякі реформи сприяли розвитку капіталізму. Політика освіченого абсолютизму була характерна і для «днів Александровых прекрасного начала» — перших років правління Олександра I.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 413.