Промисловий переворот

ПРОМИСЛОВИЙ ПЕРЕВОРОТ — система економічних і соціально — політичних змін, що викликала технічне переозброєння промисловості, повсюдний перехід від ручної праці до машинного виробництва, впровадження різних двигунів і передових технологій; перехід від мануфактурної до великої машинної індустрії. Соціальні наслідки — поява двох нових соціальних верств — вільнонайманих робітників і буржуазії. Початок промислового перевороту — винахід і застосування робочих машин, а завершення — виробництво машин машинами, тобто розвиток машинного виробництва. Спочатку промисловий переворот («промислова революція») почалася у Великобританії у 1760-х рр.., потім у США, Франції, Німеччини та ін; в Росії — в 1830-х — 1840-х рр., закінчився в кінці 1870-х — початку 1880-х рр.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 413.