Пролеткульт (Орлов, 2012)

ПРОЛЕТКУЛЬТ — літературно-художня та культурно-просвітницька організація, створена напередодні Жовтневої революції 1917 р. і розгорнула активну діяльність у 1917-1920-х рр. Об’єднувала до 400 тис. членів. Видавала близько 20 журналів, організовувала художні студії та клуби. Теоретичні основи об’єднання розробив А. А. Богданов, який закликав до створення «чистої» пролетарської культури самим пролетаріатом, його відособлення в процесі культурного будівництва від селянства та інтелігенції. Багато його положення розділили керівники об’єднання: П. І. Лебедєв-Полянський, П. М. Керженцев, В. Ф. Плетньов, Ф. В. Калінін, П. К. Бессалько. Вони нігілістично (див. нігілізм) ставилися до культурної спадщини минулого і проголосили завдання формування пролетарської культури шляхом розвитку творчої самодіяльності пролетаріату. Особливу увагу члени об’єднання приділяли театральної та клубній роботі. Був створений Перший Робітничий театр Пролеткульту, в якому працювали С. М. Ейзенштейн, В. А. Пир’єв, М. М. Штраух, Е. П. Гарін та ін.

Прагнення об’єднання до сепаратизму, автономності, незалежності від РКП (б) і держави суперечило лінії партії більшовиків, націленої на ідеологічний та організаційний контроль у сфері літератури і мистецтва. У 1925 р. Пролеткульт увійшов у профспілки, але це його не врятувало. У 1932 р. постановою ЦК ВКП(б) він, як і інші творчі угруповання, був скасований.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 412-413.