В. І. Ленін про державу.

«Держава є продукт і прояв непримиренності класових протиріч. Держава виникає там, тоді й остільки, де, коли і оскільки класові суперечності об’єктивно не можуть бути примирины. І навпаки: існування держави доводить, що класові суперечності непримиренні.

Держава і революція. ПСС, т. 33, с. 7.

«Всяка держава є «особлива сила для придушення» пригнобленого класу. Тому всяка держава сковане і ненародно».

Там же, с. 20.

«…В суспільстві без класових протиріч держава не потрібно і неможливо».

Там же, с. 29.