Накази

НАКАЗИ — постійні органи центрального управління в XVI — нач. XVIII ст. Назва походить від терміна «наказ», тобто особливе доручення. Очолювалися суддями (боярами), яким доручалося (наказувалося) керувати окремими галузями державної влади. Для наказів було характерно поєднання судових, адміністративних і фінансових функцій, а також поєднання функціонального управління з територіальним. Строкатість, різнохарактерність наказів, нечіткість у розподілі між ними областей управління призвели до їх заміни колегіями в ході петровських перетворень.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 408-409.