Пітекантропи

ПІТЕКАНТРОПИ (від грец. pithekos — мавпа і antropos — людина) — найдавніші викопні люди, попередники неандертальців. Жили близько 500 тис. років тому, в період раннього палеоліту. Кісткові залишки знайдені в Азії, Європі й Африці.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 396.