Перебудова (Орлов)

«ПЕРЕБУДОВА» — термін ввійшов у широкий вжиток з середини 1980-х рр. Означав курс на реформування політичної системи в СРСР і оновлення соціалізму. Розпочато демократичної частиною керівництва КПРС на чолі з М. С. Горбачовим. Комплекс політичних, соціальних та економічних перетворень привів до кардинальних змін і в СРСР, і в світі в цілому. Були введені: широка демократизація, гласність, політичний плюралізм і багатопартійність — КПРС втратила монопольне становище і «керівну роль». Розгорнулася нова хвиля «десталінізації». Надавалася можливість створення кооперативів і спільних з зарубіжними партнерами підприємств, намітився перехід до регульованої ринкової економіки і приватизації державної власності в промисловості. Оголошене у зовнішній політиці нове політичне мислення сприяло закінчення «холодної війни» і призвело до розпаду світової системи соціалізму.

Однак економічні заходи фактично ліквідували радянську господарську систему, викликали зниження реальних доходів населення, інфляцію і зростання зовнішнього боргу СРСР. Демократичні перетворення призвели до кризи комуністичної ідеології, дестабілізації внутрішнього становища в країні і в кінцевому підсумку до розпаду СРСР (див. «парад суверенітетів», Біловезькі угоди).

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 389-390.