Відрізки

ВІДРІЗКИ — частину перебували в користуванні селян земель, відрізаних після Селянської реформи 1861 р. на користь поміщиків. Відрізки в основному проводилися, якщо наділ перевищував вищу норму, встановлену «Положень» 19 лютого 1861 р. для даного району Росії. Вони становили близько 18% дореформеного землекористування селян (в окремих губерніях до 40%).

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 376.