Відпрацювання

ВІДПРАЦЮВАННЯ — в пореформеній Росії робота селян зі своїм інвентарем та худобою на поміщицьких господарствах за взяту в оренду землю, грошову і/або продовольчу позички. Переважали в північно-західних і центральних європейських губерніях.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 376.